Yasal sorumluluk ve kamu borcu arasındaki fark nedir?

Yasal sorumluluk ve kamu borcu arasındaki fark nedir?
a:

Bir işletmenin, ürünlerinin veya hizmetlerinin "kamu sorumluluğu" terimini gördüğünüzde, bir şirketin bir üyesinin yaralanmasına neden olabilecek belirli bir yasal sorumluluğu ifade eder şirket bünyesinde iken. Sigorta endüstrisinin bir bütün alt sektörü, çeşitli kamu borç koruma türlerini sağlamaya adamıştır. Öte yandan, yasal sorumluluk, bir tarafın bir başka tarafa borcu borç yükümlülüğünü tanımlamaktadır.

Yasal Yükümlülükler

Yasal yükümlülükler, medeni hukuk ve ceza hukukunun bir parçasıdır. Örneğin, bir şirket hileli muhasebe uygulamaları yapıyorsa veya devlet iş kanunlarına uymazsa, ceza mahkemesinde suçlamalarla karşı karşıya kalabilir ve muhtemelen ilgili taraflara zarar vermek zorunda kalır. Bu cezai bir yasal sorumluluktur.

Bir şirketin başka bir tarafla bir sözleşmenin sona erdirilmesine devam etmemesi de mümkündür. Sözleşmeyle ilgili uyuşmazlıklar neredeyse her zaman cezai olmayan sivil meselelerdir, ancak mahkemeler hala zarar tazmini yapmaktadır. Medeni ya da cezai bir davada tazminat kazanmak için, dava partisi, iddia edilen ihlalcinin hem suçluluk hem de yasal sorumluluğunu ispatlamalıdır.

Kamu Yükümlülükleri Mesleki Tazminat

Kesinlikle, herkesin başkalarına veya mülklerine doğrudan fiziksel zarar vermemek herkesin sorumluluğundadır. Bu, kamu borcu sigortasının kapsadığı hasar türüdür. Örneğin, bir Home Depot gibi genel bir mağaza, müşterinin mağaza içindeki araçları kullanırken kendini yaralaması durumunda kamu sorumluluk sigortasını yürütecektir.

Bu, mesleki tazminat kapsamından farklıdır. Mesleki tazminat, mesleki bir görev üstlenen bir kişi veya şirket tarafından kabul edilen ek sorumluluk anlamına gelir. Mesleki tazminat sigortasının amacı, mesleki davranışlarda bulunduğu iddia edilen ihlallere karşı koruma sağlamaktır.