ERISA aşağıdaki hesaplardan hangisini kapsıyor?

ERISA aşağıdaki hesaplardan hangisini kapsıyor?
a:

A. IRA

B.
Devlet çalışanlarının emeklilik planı

C. Kurumsal tanımlı fayda planı

D. Coverdell tasarruf hesabı

Cevap: C

Doğru cevap "c" dir. ERISA çoğu işveren emeklilik planını kapsar, ancak kamu görevlileri planları kapsama alanından muaftır. "A" doğru değildir, çünkü Coverdell tasarruf hesabı bir emeklilik planı değil bir üniversite tasarruf hesabıdır, ancak IRA bireysel bir plandır, bir işveren planıdır .