Seçenekleri: Temel Karakteristikler

Seçenekleri: Temel Karakteristikler

Her iki koy ve çağrı seçeneği üç temel özelliğe sahiptir: egzersiz fiyatı, son kullanma tarihi ve süresi.

  • Alıcı, varlığı alıp satma hakkına sahiptir.
  • Bir seçeneğin hakkını elde etmek için seçeneğin alıcısı satıcının fiyatını ödemelidir. Buna seçenek fiyat veya prim denir.
  • Egzersiz fiyatına sabit fiyat, grev fiyatı veya sadece grev denir ve işlemin başında belirlenir. Bu, çağrının veya sahibinin alttaki varlığı satın alabileceği veya satabileceği sabit fiyattır.
  • Egzersiz yapmak, bu hakkı kullanıyorsa, bu seçenek, altta yatan varlığı satın almanızı veya satmanızı sağlar. Satıcı, seçeneği satın alma hakkını kullanıyorsa, varlığın alım satımı yapma potansiyeline sahip olabilir.
  • Son kullanma tarihi, opsiyon sahibinin dayanak varlık satın alıp satma hakkını kullanması gereken son tarihtir.
  • Sürenin dolma süresi, opsiyonun satın alınışından sona erme tarihine kadar geçen süredir. Vade bitiminde, çağrı sahibi, opsiyonun parayla dolması halinde, egzersiz fiyatını ödeyecek ve altta yatan menkul kıymetleri (veya eşdeğer nakit ödeme) alacaktır. (Bu oturumda daha sonra para seviyelerini tartışacağız.) Çağrı satıcısı, menkul kıymetleri egzersiz fiyata teslim edecek ve bu menkul kıymetlerin nakit değerini alacak ya da menkul kıymetleri dağıtmak yerine eşdeğer nakit ödeme alacaktır.
  • Seçeneklerdeki varsayılanlar, vadeli sözleşmelerle aynı şekilde çalışır. Tezgah üstü opsiyon işlemleri ile ilgili varsayılanlar karşı taraflara, döviz opsiyonlu opsiyonlar için de bir takas odası kullanmaktadır.

Örnek: Çağrı Seçeneği
IBM bugün 100'te işlem görüyor. (1 Haziran 2005)

Çağrı seçeneği aşağıdaki gibidir: Para fiyatı = 120, Tarih = 1 Ağustos 2005, Çağrı üzerine prim = $ 3

Bu durumda, IBM çağrısı alıcı bugün zorunludur IBM'i 1 Ağustos 2005 tarihinde veya bu tarihten önce 125 ABD Doları karşılığında satın almak için IBM'e 3 ABD doları arama ücreti ödeyin. Alıcı, 1 Ağustos 2005'te veya daha önce bu seçeneği kullanmaya karar verirse, satıcının IBM hisselerini bir 125 doların fiyatı alıcıya.

Örnek: Alma Seçeneği
IBM bugün 100'te işlem görüyor (1 Haziran 2005)

Hisse satış opsiyonu aşağıdaki gibidir: Faiz fiyatı = 90, Tarih = 1 Ağustos 2005, Prim koymak = $ 3. 00

Bu durumda, IBM'in satın aldığı alıcı, 1 Ağustos 2005'te veya öncesinde IBM'i 90 $ 'da satma hakkı için IBM araması yapan satıcıyı 3 $ ödemelidir. Teslimatın alıcısı, opsiyonunu 1 Ağustos 2005 tarihinde ya da öncesinde satıcının 90 $ karşılığında IBM hisselerini satın alması gerekecektir.

Örnek: Diyagramların Yorumlanması
Sınav için, son kullanma tarihindeki bir koyma seçeneğinin değerini gösteren aşağıdaki diyagramları yorumlamanız istenebilir.

Bu diyagram hakkında tipik bir soru şu şekilde olabilir:

S: İşlem masraflarını yok sayarak, son kullanma tarihindeki bırakma opsiyonunun değeri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRU?

A. Hisse senedi fiyatı 76 $ ise, koydaki kısa pozisyon değeri 4 $ 'dır.
B. Hisse senedi fiyatı 76 $ ise, koydaki uzun pozisyon değeri 4 $ 'dır.
C. Uzun poz, hisse senedi fiyatı 80 $ egzersiz fiyatının altında olduğunda değer taşır.
D. Hisse senedi fiyatlarında 76 $ 'a eşit veya bundan daha fazlası için, kısa pozisyonun değeri sıfırdır.

Doğru cevap "C" dir. Altta yatan araç, egzersiz fiyatının (80 $) altında bir güncel fiyat (76 $) olduğunda put opsiyonunun pozitif parasal değeri vardır.